Velkommen til min hjemmeside!

Jeg hedder Jens Bregengård og tilbyder terapi, coaching og supervision. Jeg er autoriseret psykolog og har mange års erfaring med menneskers psykiske sundhed, trivsel og arbejdsliv. Jeg har klinik og mødelokaler i Holbæk, hvor jeg tilbyder terapi, psykologisk rådgivning og gruppesamtaler. Desuden tilbyder jeg coaching og supervision i hele landet.

Terapi og psykologisk rådgivning

Terapi og psykologisk rådgivning

Jeg kan hjælpe dig:

  • Når du står midt i svære overgange i tilværelsen, og har brug for at skabe ny mening og retning
  • Når du føler dig stresset på grund af pres på arbejdet eller i familielivet
  • Når du mangler energi, har problemer med humøret og føler dig deprimeret
  • Hvis du oplever angst og uro
  • Hvis du føler dig usikker i forholdet til andre mennesker, mangler selvværd og tro på dig selv

Ledersupervision og coaching

Ledersupervision og coaching er for dig og dine lederkollegaer, som skal skabe resultater gennem mennesker.

Ledersupervision og coaching kan hjælpe dig med at navigere i de udfordrende og komplekse spørgsmål, hvor den menneskelige faktor er i spil. F.eks. når du oplever etiske dilemmaer og krydspres. Eller når du oplever at skulle gå på kompromis med dine personlige værdier

Fælles supervision og coaching i ledergruppen styrker kommunikationen, samarbejdet og det ledelsesmæssige fællesskab

Ledersupervision og coaching
Supervision for medarbejdere

Supervision for medarbejdere

Supervision er til dig og dine kollegaer som arbejder inden for socialområdet, f.eks. socialpsykiatri, handicap, misbrug eller udsatte unge.

Supervisionen tager afsæt i hverdagens udfordringer og succeser på jobbet. Med det som udgangspunkt udvikler vi fagligheden og et professionelt arbejdsfællesskab som fokuserer på kerneopgaven. Det baner vejen for bedre kvalitet og trivsel til gavn for borgerne, for dig og dine kollegaer.

Supervision foregår individuelt eller i grupper.

Præsentation

Jeg hedder Jens Bregengård er cand.psych.aut. og specialist i organisationspsykologi. Jeg etablerede Bregengaard ApS i 2019 efter næsten 30 år som supervisor, terapeut, konsulent og leder.

Jeg har bl.a. specialiseret mig i supervision af medarbejdergrupper inden for socialt arbejde. Desuden arbejder jeg med terapi, coaching og supervision af ledere, koordinatorer og konsulenter.

For mig er nærvær og indlevelsesevne vigtige personlige egenskaber, når man arbejder med mennesker. Som fagperson arbejder jeg situationsbestemt med udgangspunkt i en bred vifte af psykologiske metoder og teorier. Jeg tror ikke på at der er én teori, der kan forklare det hele – Fordi det handler om mennesker.