Coaching og supervision for ledere

Coaching og supervision for ledere er relevant uanset hvilket ledelsesniveau, du befinder dig på i organisationen. Gennem din udvikling som leder vil du sikkert være optaget af helt forskellige spørgsmål og temaer:

Supervision og coaching for den nye leder

Mange oplever den første tid som leder som overvældende, vanskelig og fyldt med praktiske og personlige dilemmaer. Du vil typisk have behov for ledelsesredskaber til at håndtere hverdagens udfordringer og øge din indsigt i menneskelige reaktionsmønstre, magtforhold og lignende.

Som ny leder har du sikkert også brug for at forstå dig selv, dine personlige præferencer og dermed udvikle dit personlige lederskab med udgangspunkt i det menneske du er.

Coaching og supervision for ledere sætter fokus på klarhed, fornyelse, resultater og trivsel. Som ledere bruger vi både vores faglighed og personlighed til at navigere i en kompleks dagligdag. Derfor er det afgørende at vi også tør kigge på vores blinde vinkler og fokusere på det, der udfordrer allermest. Med ledercoaching og ledersupervision udvikler du selvindsigt og personligt overskud, som styrker din robusthed og indlevelsesevne som leder.

Coaching og supervision for den erfarne leder

Hvis du stiller høje krav til dig selv, bliver ledelse aldrig nemt, for hver eneste dag skal du opfinde nye løsninger på ledelsesmæssige udfordringer og personlige etiske dilemmaer.

Alligevel bliver det efterhånden lidt lettere at stå på sine ben og finde ro indeni. Det kommer med erfaringen. Der indfinder sig en personlig tilfredshed ved visheden om, at man har udviklet menneskelig indsigt og robusthed til at møde en hverdag fyldt med komplicerede dilemmaer og udfordringer.

I denne fase melder der sig andre spørgsmål af mere eksistentiel karakter, hvor ledercoaching og ledersupervision kan hjælpe dig: Hvor er du på vej hen i dit liv, privat og arbejdsmæssigt? Hvad bruger du din tid på? Hvor længe skal du blive ved? Er du tilfreds med balancen mellem arbejde og privatliv? Står du midt i livet og skal træffe beslutning om din videre karriere? Har du et ønske om at stige i graderne, eller overvejer du omvendt at trappe ned eller tage en pause for at gøre noget helt andet?

Kontakt mig her for et uforpligtende tilbud

Testimonial Lars-Peter
Jens skaber et trygt rum til refleksion over det pres, der kan opstå i hverdagen. Han tør sætte ord på det, der kan være svært at tale om. Man bliver både anerkendt og udfordret og går altid fra samtalen med ny inspiration.

– Lars Peter Ladefoged, leder på Botilbuddet Holme

Coaching og supervision for ledere i slutningen af arbejdslivet

Er du nået dertil, hvor du kan se en ende på dit arbejdsliv? Måske har du allerede truffet beslutning om, hvornår det skal ske. Måske ser du det som noget, der ligger derude i horisonten og venter.

Hvordan skal det foregå? Skal det være en brat overgang, eller vil du forsøge at få en mere blød landing? Er der noget, du vil opnå eller afprøve inden du stopper? Hvordan sikrer du dig, at din viden og dine evner bliver bragt i spil? Hvilke forhåbninger har du til en tilværelse, hvor jobbet ikke længere fylder så meget?

Her vil ledelses coaching hjælpe dig med at afklare spørgsmål som: Hvad vil du fortsætte med at gøre, og hvad vil du lægge bag dig? Hvilke visioner og drømme vil du gå efter at realisere? Hvordan kan du forberede dig på det?

Ledercoaching styrker både dit personlige lederskab på jobbet og lederskabet i dit personlige liv.

Klik her for at booke et forløb