Supervision

Det er på tide at gøre op med vanetænkningen!

Hører supervision fortiden til, eller skal vi tage skridtet og gøre det på en ny måde?

Supervision skal sikre, at den faglige standard er i top. Den skal skabe grundlag for sunde og effektive arbejdsfællesskaber præget af professionelt engagement, helhedssyn og overskud til at fokusere på opgaven.

Supervision skal forankres i organisationens mål og strategier, så den understøtter hverdagsimplementering. Det er vores overbevisning, at rammerne for supervision skal sættes med udgangspunkt i de faglige metoder og værdier, som organisationen har valgt at satse på.

Tina Yttesen
Supervisionen har givet mig nye konkrete redskaber til at håndtere udfordrende situationer i relationsarbejdet med borgerne i beskæftigelsesindsatsen.

– Tina Yttesen, jobformidler i Allerød Kommune

Supervisionsgruppen er et professionelt forum, hvor man lærer at håndtere udfordringerne i en tid med forandringer og nye krav. Hvis supervisionen skal have effekt, skal ledelsen sætte klare pejlemærker i form af faglige og strategiske mål, der sætter retningen for det sociale arbejde.

Supervisionen foregår individuelt eller i mindre grupper. Vi arbejder på et systemisk og narrativt grundlag. Face-to-face eller online.

Vidste du, at vi også tilbyder online supervision og coaching?

Ring eller skriv til os, hvis du er interesseret i at høre nærmere om mulighederne.