Pædagogisk supervision

Her er et tilbud til dig og dine kollegaer om pædagogisk supervision på specialistniveau. Det styrker dine professionelle og menneskelige kompetencer og dermed din pædagogiske praksis

Hjælp til pædagogiske udfordringer

Gruppesupervision for pædagoger foregår i et kreativt pædagogisk fællesskab. Det udvikler nye handlemuligheder, giver overblik og energi  i forhold til konkrete opgaver i relationsarbejdet.

Pædagogisk supervision styrker din pædagogiske faglighed med udgangspunkt i en refleksion over de mange komplekse arbejdsopgaver. På den måde frigør du dine potentialer og udvikler dit professionelle og menneskelige overskud.

Supervision for pædagoger styrker også den personlige robusthed, så du kan træffe fagligt funderede beslutninger samtidig med at du bevarer din omsorg, indlevelsesevne og pædagogiske etik.

Det pædagogiske relationsarbejde kræver at man involverer sig personligt i arbejdet. Vi kan hjælpe dig og dine kollegaer med at balancere og navigere mellem din pædagogiske faglighed, din personlige involvering og de organisatoriske rammer der er om det pædagogiske arbejde.

Pædagogisk supervision og kompetenceudvikling

Pædagogisk supervision foregår for det meste i kollegagrupper. Det bruges til at få ny inspiration til aktuelle spørgsmål, opgaver og udfordringer i relationsarbejdet. Med udgangspunkt i refleksion over de konkrete situationer i den pædagogiske hverdag, skaber vi ny viden og læring, som generaliseres og kan bringes i spil fremadrettet. På den måde er supervision ikke kun hjælp til relationsarbejdets her-og-nu-situationer. Supervision er også kompetenceudvikling, som giver dig og dine kollegaer et professionelt løft på den lange bane.

Pædagogisk supervision udvikler arbejdsfællesskabet

Supervision i kollegagruppen styrker det pædagogiske arbejdsfællesskab, den fælles faglighed og team-ånden. I hverdagen kan der være tendens til at hver passer sit og at man i samarbejdet opfatter sig som repræsentant for sine klienter, beboere, brugere eller borgere. Dette kan føre til spændinger og suboptimering, og man får ikke brugt den mangfoldighed af ressourcer der gemmer sig i de indbyrdes forskelligheder.

Når gruppen har arbejdet med en sag og fokuspersonen har fået ny inspiration, vil supervisor ofte rejse spørgsmålet: Hvad kan vi lære af det? – Er der noget, vi som gruppe skal være opmærksomme på fremover for at håndtere denne type sager optimalt? På den måde løfter vi os fra individuel til kollektiv læring og udvikling.

Når man arbejder med pædagogisk supervision i faggruppen, interesserer man sig for hinanden. Man støtter op, og er generøse med tanker og ideer. Man er nysgerrig og oprigtigt interesseret i at forstå de forskellige perspektiver og tanker, som kollegaerne har om et givet spørgsmål. Dermed bidrager vi til at udvikle et professionelt pædagogisk læringsmiljø, hvor du og dine kollegaer involverer hinanden og reflekterer sammen om de udfordringer, bekymringer og succeser, I oplever.

På den måde styrkes den gensidige interesse, forståelse og omsorg for hinanden i kollegagruppen. Pædagogisk supervision giver ny indsigt i jeres forskellige handlemønstre og for gruppens dynamik. Dette bidrager til at løfte kvaliteten i den pædagogiske indsats, udvikle samarbejdet og forbedre trivslen i hverdagen.

Vidste du, at jeg også tilbyder online supervision og coaching?

Ring eller skriv, hvis du er interesseret i at høre nærmere om mulighederne.