Supervision for psykologer

Supervision for psykologer foregår individuelt eller i grupper og har til formål at skabe nye handlemuligheder med udgangspunkt i det konkrete psykologarbejde. Hensigten er er supervisionen baner vej for kompetenceudvikling i feltet mellem de professionelle og personlige aspekter ved psykologarbejdet.

Jeg tilbyder supervision på specialistniveau inden for det organisationspsykologiske felt.

Supervision for psykologer er en obligatorisk del af efteruddannelsen, når man skal have autorisation eller specialistgodkendelse.

Hvis du er på vej mod autorisation eller specialistgodkendelse, kan jeg tilbyde specialiseret supervision  inden for organisationspsykologi.

Supervision for psykologer på vej mod autorisation

Hvis du vil opnå autorisation som psykolog skal du først og fremmest have en kandidatgrad i psykologi eller tilsvarende og efterfølgende arbejde med klienter hvor du får supervision på dine opgaver.

For at blive autoriseret psykologi, skal du i alt have 160 timers supervision, hvoraf en del skal være individuelt, andet skal foregå i gruppe. Endvidere skal en del af supervisionen være ekstern for at blive godkendt.

Der er en række mere specifikke krav til dette, som du kan læse om i Psykolognævnets retningslinjer.

Klik eventuelt her for yderligere oplysninger

Supervision for psykologer  til specialistgodkendelse

Hvis du vil godkendes som specialist skal du igennem er omfattende uddannelse, som indbefatter praktisk arbejde inden for specialistområdet (f.eks. psykoterapi, pædagogisk psykologi eller organisationspsykologi), supervision, personligt udviklingsarbejde og en række kurser med teori og metode.

Supervisionen omfatter 200 timer, hvoraf hovedparten skal forestås af en supervisor som selv er specialist- og supervisorgodkendt inden for det pågældende speciale.

Også her bør man sætte sig ind i de gældende regler og retningslinjer.

Klik eventuelt her for yderligere oplysninger

Vidste du, at jeg også tilbyder online supervision og coaching?

Ring eller skriv, hvis du er interesseret i at høre nærmere om mulighederne.