Supervision for socialrådgivere

Supervision for socialrådgivere er af afgørende betydning, fordi dit arbejde handler om menneskers trivsel, udvikling og velfærd.

Dit arbejde foregår måske indenfor det kommunale område med fokus på udsatte børn og deres familier, kriminalitetstruede unge med misbrugsproblemer, beskæftigelsesområdet, voksne inden for det socialpsykiatriske system eller handicapområdet. Det kan også være, at du arbejder inden for regionerne med sygdom og sundhed, psykiatri eller svære sociale problemer.

Uanset hvor du arbejder, kan det være udfordrende, ja nogle gange belastende at arbejde med mennesker som er så hårdt ramt. Udfordringerne kan handle om samarbejdet med borgeren eller med de pårørende. Du har sikkert oplevet at stå med svære etiske spørgsmål, og oplevet krydspres  mellem de mange aktører og interessenter i det sociale system. Hverdagen kan være fyldt med dilemmaer, og det er langt fra altid, at kabalen går op.

Derfor giver det god mening, at Dansk Socialrådgiverforening anbefaler medlemmerne at få supervision på deres arbejde.

Hvad siger Dansk Socialrådgiverforening om supervision? Læs mere her

På basis af omfattende erfaring med området, har vi udviklet Supervision for socialrådgivere, som er særligt tilpasset disse komplekse arbejdsopgaver.

 

Supervision for socialrådgivere: Udvikling af menneskelige relationer

Som socialrådgiver har du en stærk faglighed at læne dig op ad. Men din profession indebærer altid at du etablerer menneskelige relationer. Relationer til borgere, pårørende og samarbejdspartnere så du kan skabe klarhed, træffe afgørelser og iværksætte planer som skaber retning og nyt perspektiv. I det arbejde bruger du også dig selv og din personlighed som redskab. Jobbet som socialrådgiver kræver både professionelt og menneskeligt overskud.

Formålet med socialrådgiver supervision er netop at fastholde og udvikle det professionelle og menneskelige overskud, som er afgørende for at de mennesker, du arbejder med, bliver mødt med respekt, i øjenhøjde og med tro på at tilværelsen kan udvikle sig i en positiv retning. Dette styrker den faglige kvalitet, det skaber resultater og sikrer at etikken er i orden. Samtidig udvikler det inspirerende kollegafællesskaber, hvor du og dine kollegaer kan trives og udvikle jer i arbejdet med kerneopgaven.

Vidste du, at jeg også tilbyder online supervision og coaching?

Ring eller skriv, hvis du er interesseret i at høre nærmere om mulighederne.