Terapi og Psykologisk Rådgivning

Jeg tilbyder professionel samtaleterapi til behandling af de psykiske problemer, som optræder undervejs i de fleste menneskers liv. For eksempel:

Stress og andre udfordringer i arbejdslivet

Måske oplever du et højt arbejdspres og at forventningerne fra ledelsen er urealistiske og uklare. Måske er du fanget i krydspres mellem modsatrettede krav og oplever konflikter med kollegaerne og chefen.

Måske føler du dig isoleret i kollegagruppen og har svært ved at lægge arbejdet fra dig, når du kommer hjem. Og tankerne fortsætter måske med at køre rundt i dit hoved når du lægger dig og forsøger at sove. Arbejdet bliver ulystbetonet og efterhånden føler du dig urolig og modløs.

Dette er nogle de almindeligste symptomer, man oplever i forbindelse med stress. Spørgsmålet er nu, hvor længe du vil lade det køre uden at gøre noget ved det. Måske har du allerede været nødt til at trække i nødbremsen og sygemelde dig. Måske er du ikke nået så vidt endnu så du kan nå at undgå en sygemelding. Det er altid bedst at gøre noget ved problemet i opløbet.

Angst

Får du pludseligt og uden god grund uro i kroppen, hjertebanken og måske vejrtrækningsbesvær? Går du i panik og frygter at dit hjerte vil gå i stå? Er du bekymret for, at alt muligt mellem himmel og jord kan gå galt og ende med en katastrofe? Har du besvær med at være sammen med andre mennesker? Føler du dig akavet når du skal sige noget i forsamlinger? Er du bange for at gå ud ad din dør, bange for at tage bussen, gå i supermarked og andre offentlige steder?

Uanset hvordan angsten viser sig, er det altid meget ubehageligt, og det har ofte store negative konsekvenser for tilværelsen. Angst er desværre blevet neget udbredt, men heldigvis har du mulighed for at gøre noget ved det.

Depression

Oplever du nedtrykthed og mangel på energi? Har du svært ved at komme ud af sengen og afsted på arbejde? Er du plaget af selvbebrejdelser og grubler du over din egen uduelighed og at du er en belastning for dine medmennesker? Har du svært ved at stoppe de negative tanker og føler du dig overmandet af træthed, ugidelighed og modløshed?

Så har du sandsynligvis en depression. Måske tænker du, at der ikke er noget, der kan hjælpe dig. Det er ofte en del af problemet, men professionel kognitiv terapi har vist sig at have gode resultater. Så måske er der en løsning inden for rækkevidde.

Ligeledes kan jeg hjælpe dig, hvis du har et misbrug af alkohol, hash og hårdere stoffer. Eller hvis du oplever ensomhed eller lavt selvværd.

Endelig kan jeg hjælpe dig gennem nogle af de kriser og eksistentielle spørgsmål, som livet stiller os alle overfor. Det kan f.eks. dreje sig om de voldsomme skift der er forbundet med dødsfald, skilsmisse eller en afskedigelse fra jobbet.

Book en tid her – jeg tilbyder terapi online, telefonisk eller face to face.

Kontakt her for flere oplysninger.

Jens Bregengård som terapeut

Jeg har arbejdet med samtaleterapi og personlig udvikling siden starten af halvfemserne, hvor jeg blev uddannet som psykolog ved Københavns Universitet. De første år var jeg hovedsageligt beskæftiget med organisationspsykologi, hvilket har givet mig værdifuld indsigt i arbejdslivet, ikke mindst hvordan menneskelige relationer opstår og udvikler sig, og hvordan arbejdsbelastninger kan udvikle sig til stress.

Efterhånden er jeg blevet mere optaget af det enkelte menneskes trivsel og udvikling, hvilket har skærpet mit fokus på individuelle samtaler og terapi. Altså terapi som beskæftiger sig med din tilværelse, trivsel og psykiske sundhed ud fra et helhedsperspektiv.

Hvis du vælger mig som din terapeut vil vi tage afsæt i din aktuelle livssituation, og du vil få støtte til at gøre noget ved dine udfordringer og problemer. Det betyder, at du får indsigt i de psykiske barrierer, der kan forhindre dig i at udfolde det liv, du gerne vil leve.

For mig at se handler de psykiske udfordringer om barrierer i den måde, du tænker om dig selv, om dine medmennesker og dine muligheder i livet. Derfor handler terapien om at ændre på dine mønstre i tænkningen og dermed forbedre dit velbefindende og udvikle dine handlemuligheder.

Jeg ser mig selv som en nærværende, empatisk og jordbunden terapeut, som arbejder på basis af anerkendte og evidensbaserede metoder, først og fremmest kognitiv adfærdsterapi, hvor man lægger vægt på tænkningens og handlingernes betydning for det følelsesmæssige velbefindende og for udviklingen af psykiske symptomer og problemer.

Desuden arbejder jeg på med udgangspunkt i Acceptance and Commitment Therapy, Mindfulness og Eksistentialistisk psykologi.

Praktisk

Samtalerne foregår som udgangspunkt ansigt til ansigt i min klinik, som er beliggende i Anneberg Kulturpark ved Nykøbing Sjælland. Ligeledes er der mulighed for samtaler online via Teams eller telefonisk.

Som psykolog er jeg underlagt tavshedspligt. Dette betyder at alt hvad du siger er fortroligt. I helt særlige tilfælde er man som psykolog forpligtet til at bryde sin tavshedspligt, hvis jeg vurderer, at du er til fare for dig selv eller andre, eller hvis jeg pålægges det af en dommer i en retssal.

Som autoriseret psykolog er jeg forpligtet til at føre journal. Journalen er kun tilgængelig for mig og jeg opbevarer den i 5 år. Du har til hver en tid ret til at få udleveret din journal. For at kunne føre journal, beder jeg dig i første samtale om dine kontaktoplysninger og CPR-nummer.

Priser og betaling

1 psykologsamtale af cirka 50 minutter koster kr. 1.150,-

Afbud skal til en samtale skal ske senest kl. 12.00 dagen før den aftalte tid, ellers opkræves fuldt honorar. Afbud skal ske ved at sende en sms til 20705001 eller en mail til jens@bregengaard.dk for at være gyldig.

Betaling foregår umiddelbart efter samtalen via MobilePay på 20705001, kontant eller via kontooverførsel. Faktura udstedes månedsvis bagud.